eAdwokat

strona internetowego adwokata

eAdwokat

Prawa pracownicze

March 12th, 2016 · No Comments · Dobry adwokat

Zaledwie kilka lat temu, ochrona zatrudnionych była nieduża jeśli w ogóle jakaś była. W tym okresie traktowanie pracownika dobrze bądź źle spoczywało w kwestii właściciela firmy. Warunki pracy były często ubogie: przepisy bhp niedostateczne a wielokrotnie nie przestrzegane. Większość pracowników nie odbierała żadnych korzyści z odszkodowania – nie było ubezpieczeń.

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej, zainicjowany pozostał ruch migracji społeczności chłopskiej do miast. Wiele osób starało się znaleźć pracę w prężnie ewoluującym mieście. Albowiem liczba zatrudnionych wzrastała ze względu na narastające zapotrzebowanie gospodarki, warunki pracy gwałtownie się pogorszyły. Rząd stanął na wysokości zadania i wdrożył ochronę praw zatrudnionych, które z biegiem czasu stały się podwaliną dla nowoczesnego prawa pracy.

Prawo pracy zapewnia ramy prawne w zakresie traktowania pracowników. Jawnie określa sprawiedliwe uposażenie, dopuszczalny poziom warunków pracy i godzin pracy, sposób traktowania podwładnych, procedury zatrudnienia i zwalniania z umów. Prawo pracy ochrania dodatkowo przed dyskryminacją na podstawie płci, wieku, rasy i religii.

Niezgodne z prawem bądź niesprawiedliwe zwolnienie odnosi się do sytuacji, w której zatrudniony odczuwa że pozostał on błędnie zwolniony ze swojego stanowiska. Może to bierze się z braku określonego wypowiedzenia czy właściwej odprawy z tytułu zwolnienia. Nie ma znaczenia co jest powodem zwolnienia – istnieją pewne procedury, które muszą być egzekwowane. Wypowiedzenie umowy o pracę musi pozostać zrealizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami. W razie wątpliwości skontaktuj się z adwokat Wrocław prawo pracy.

Tags: ·

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.