eAdwokat

strona internetowego adwokata

eAdwokat

Proste środki na zmotywowanie pracownika

March 12th, 2016 · No Comments · Dobry adwokat

Traktujesz własnych zatrudnionych dobrze, opłacasz im wypłatę, udzielasz im płatnych urlopów a także oferujesz specjalne dodatki. Mimo to, z któregoś względu nie dają z siebie wszystkiego. Pojawiają się w pracy na czas, robią co do nich należy natomiast ich postawa i wyniki nie są zadowalające. Wówczas doświadczasz olśnienia. Twoim pracownikom brakuje podstawy dobrej etyki pracy: motywacji.

Ażeby pracownicy z radością przechodzili do własnych zadań, rezultatem czego będą lepsze efekty ich postępowań, wypróbuj sześć wskazówek, które pomogą Ci zmotywować pracowników.

1. Najważniejszym sposobem na zmotywowanie pracowników jest sprawienie, aby czuli, iż ich profesja jest niezwykle ważna. Ostatnie badania potwierdzają, że praca, dzięki której odczuwa się sens będzie przyzwoicie wynagradzana. Idealnym sposobem na to jest ustalenie celów i wizji swojej firmy czy też zobowiązanie pracowników do realizacji postanowień.

2. Otwarta komunikacja i efektywne dzielenie się informacjami ze swoimi zatrudnionymi, by mieć klarowny obraz tego w jakim kierunku podąża firma. To gwarancja na to, że będą podejmowane poprawne decyzje na bazie bieżącej sytuacji.

3. Każdy zatrudniony powinien mieć wyznaczone osobiste cele skorelowane z podjętym stanowiskiem. Nie wystarczy jedynie określenie obowiązków, każdy musi pozostać poinformowany zarówno o przewidywanych efektach. Przez określenie ról i oczekiwań, pracownicy będą precyzyjnie wiedzieć czego wymaga od nich firma.

4. Monitorowanie rezultatów, lecz nie w ten sposób by kogokolwiek obwiniać. Poprawna komunikacja powinna odbywać się na rozmowie, by zatrudniony wiedział co poszło nie tak i w jaki sposób polepszyć sytuację.

5. Budowanie zespołów, w których ludzie będą sobie ufać i nawzajem się motywować. Dzięki temu umożliwi się im odrobinę autonomii w niezależnym zarządzaniu.

6. Uznanie jest dalej najsilniejszym motorem do działania. Ażeby pracownik jak najlepiej wykonywał swoją pracę, należy pozwalać na efektywne pochwały za osiągnięte cele.

Kiedy pracownik ma zapewnione właściwe warunki, wypowiedzenie umowy o pracę jest rzadkością.

Tags: ·

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.